Hans Duijghuisen fotograaf

Zandstraat 115
6658 CR Beneden-leeuwen

 

Tel: 0487-594848

 

E-mail: info@hansduijghuisen.nl 

 

Privacy verklaring

Hier volgt onze Privacyverklaring volgens de AVG

Hans Duijghuisen fotograaf is de verantwoordelijke voor de opslag en verwerking van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw persoonsgegevens.

Alle door u verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen dus door ons NOOIT aan derden verstrekt of verkocht worden. Toegang tot uw gegevens is uitsluitend voorbehouden aan werknemers van Hans Duijghuisen fotograaf. Zij hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Uitzondering hierop zijn pasfoto’s die digitaal aangeleverd moeten worden voor het verlengen van het rijbewijs bij de RDW. En: foto’s ten behoeve van de productie van foto’s in glas. Deze worden door onze producent in Duitsland verwerkt.

De doeleinden voor de opslag van uw persoonlijke gegevens zijn: Het uit kunnen voeren van door u gegeven opdrachten, het later in contact met u kunnen treden m.b.t. door u gegeven opdrachten, het compleet maken van ons foto archief en het kunnen toezenden van ons Bulletin (nieuwsbrief)

Welke gegevens slaan wij van u op:

Bij het geven van opdrachten in de meest ruime zin van het woord zoals o.a.:
 • Het uitvoeren van inlijst opdrachten
 • Het digitaal bewerken van analoge of digitale beelden uit uw bezit.
 • Het afdrukken van uw privé foto’s
 • Het laten maken van familie drukwerk zoals geboorte en trouwkaarten.
 • En alle overige niet direct genoemde werkzaamheden.

Naam en Voornaam, Adres, Postcode en Woonplaats, Telefoonnummer, Email adres, datum van de opdracht en geslacht (bij geboortekaartjes en bij foto’s)

Bij het door ons maken van foto’s
 • Het maken van portretfoto’s
 • Het maken van bedrijfsreportages
 • Het maken van schoolfoto’s

worden verder nog opgeslagen:

 • de locatie van de opnamen,
 • de datum van de opnamen,
 • de datum van een eventueel voorgesprek
 • het onderwerp van de opnamen.
 • Een door u getekende toestemmingsverklaring indien nodig voor publicatie van de foto’s. En toestemmingsverklaring AVG

Google Analytics gebruik:

 • wij maken gebruik van Google Analytics-cookies,
 • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten,
 • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd,
 • ‘gegevens delen’ hebben wij uitgezet,
 • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Gebruik van Facebook pixel:
 • Wij maken gebruik van de Facebook Pixel voor marketing doeleinden.

Bij het laten maken van officiële pasfoto’s worden deze foto’s niet bewaard.

Gegevens die u verstrekt via onze FOTOBESTELSERVICE worden door ons beheerd.  Alle wachtwoorden zijn versleuteld en door niemand in te zien. Ze worden dan ook in Nederland opgeslagen onder Nederlands recht en bescherming. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor het toezenden van onze nieuwsbrief.
Gegevens die u verstrekt via het CONTACTFORMULIER of aanmelding van de nieuwsbrief via onze website worden beheerd door www.sienn.com. Wij hebben van www.sienn.com de toezegging dat zij uw gegevens uitsluitend aan ons verstrekken. Ze worden dan ook in Nederland opgeslagen onder Nederlands recht en bescherming. Alle gegevens die u via het contactformulier van onze website inzend worden versleuteld naar ons verzonden. Wij voegen hier nog door u aan ons verstrekte gegevens aan toe om u te kunnen voorzien van onze nieuwsbrief.

Indien u een aankoop bij ons gedaan heeft kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het toezenden van ons Bulletin(nieuwsbrief)

De bewaartermijn van al deze gegevens is divers en zal alleen zolang als nodig zijn om uw opdracht volledig uit te kunnen voeren.

Uitzondering hierop zijn:

 • Inlijst opdrachten of opdrachten voor meer complexe taken zoals fotobewerkingen maximaal twee jaar. Dit om bij eventuele problemen met de door ons geleverde producten of diensten terug te kunnen zien wat exact afgesproken is.
 • Gegevens die gebruikt worden voor onze nieuwsbrief blijven bewaard totdat u zichzelf afmeld of een verzoek tot verwijdering ingediend heeft.
 • Officiële pasfoto’s voor rijbewijzen en identiteitsbewijzen worden niet bewaard.
 • Alle vakfotografie (portretten, schoolfoto’s, bedrijfsfotografie, huwelijksreportages enz.) blijven onbeperkt bewaard evenals alle bijbehorende gegevens zoals naam adres enz. Dit om het auteursrecht van ons als fotograaf te beschermen en ons archief compleet te houden. Dit geld ook voor alle foto’s die in opdracht en als vrij werk gemaakt zijn.
 • Alle gegevens die wij voor de belastingdienst moeten bewaren blijven minimaal zeven jaar bewaard.

U heeft het recht op inzage in de door ons van u opgeslagen gegevens. Hiertoe dient u telefonisch of per email een afspraak te maken. U kunt dan al uw gegevens bij ons in het bedrijf inzien. Wij sturen u de gegevens liever niet toe wegens veiligheidsrisico’s van lekken van deze gegevens. Wij maken binnen een maand een afspraak met u hiervoor. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om naar ons toe te komen, dan zullen we in overleg uw gegevens digitaal verstrekken. Het risico van lekken ligt dan volledig bij u.

U heeft recht op wijziging van deze gegevens als deze incorrect in ons systeem staan.

U heeft beperkt recht op verwijdering van de door ons opgeslagen gegevens van u. Bij onze foto bestelservice kunt u uw account zelf verwijderen. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de link in ons Bulletin.
Alle persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor ons foto archief kunt u door ons laten verwijderen. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in per post of per email. Dit verzoek is pas rechtsgeldig na bevestiging van ontvangst door ons van dit verzoek.
Alle door ons vervaardigde foto’s zullen nooit door ons verwijderd worden op grond van de auteurswet waarbij een uniek werk een onvervreembaar recht van de maker Hans Duijghuisen is. Hiervoor geld de AVG niet.

Wel zullen wij uitsluitend die beelden publiceren waarvoor door u schriftelijk toestemming is verleend via de toestemmingsverklaring of een email. Beelden die niet in opdracht maar als vrij werk gemaakt zijn behoeven geen toestemming van de geportretteerde.

De overdracht van de door ons opgeslagen gegevens aan u gebeurd uitsluitend op schriftelijk verzoek of email. Het verzoek hiervan is pas rechtsgeldig na bevestiging van ontvangst hiervan door ons. Wij zullen dan binnen een maand uw gegevens aan u overdragen of aan de door u aangewezen instelling of instantie. Op een wijze die voor u en ons passend is.

Digitale bestanden of negatieven van foto’s zullen nooit aan u worden overgedragen op grond van de auteurswet.
U bent verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken bij het geven van een opdracht voor een dienst of product binnen ons bedrijf wat niet per direct geleverd of uitgevoerd kan worden.

Mocht u uw persoonsgegevens niet aan ons willen verstrekken behouden wij ons het recht voor eventuele opdrachten niet te aanvaarden en kunnen wij afzien van de uitvoering van deze opdrachten.

Mocht u klachten hebben over onze opslag van uw persoonsgegevens en hier op geen enkele wijze met ons uit kunnen komen, kunt u hiervoor nog terecht bij de autoriteit persoonsgegevens.
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Beneden-Leeuwen, 01 december 2023